Jeg modelerer tid ind i bevægelsen

I Benvenistes skulpturer, relieffer og tegnearbejder er menneskekroppen omdrejningspunktet. Det er interessen for menneskets historie, som er udgangspunktet i billedhuggerens arbejde med kroppen. Stærk inspireret af kunstens historien og, hvordan mennesket skildres, tager Benvenistes skulpturer afsæt i antikkens formsprog men tilfører imidlertid den klassiske skulptur nye dimensioner, ved at modellere tid ind i bevægelsen.

Benvenistes oplevelser af de romanske kalkmaleriers manglende perspektiv er roden til hendes undersøgelser af at gengive kroppen. Ligeledes finder Benveniste de forhistoriske hulemalerier inspirerende, hvis konturtegning hun holder in mente når der arbejdes med pen på papir. Hun begynder på papiret med omridset af en krop i bevægelse, her opstår de vinkler og positurer som undersøges i leret. I modelleringsprocessen overgår figurens positioner fra 2D til 3D og en skulptur med et ekstraordinært perspektiv vækkes til live. Skulpturens bevægelsesmotiv har stærke referencer til Giovanni Pisano og Giovanni L. Berninis skulpturarbejder, hvorfra Benveniste inspireres til bevægelse i det skulpturelle udtryk.

Jagten på den perfekte bue

artikel i kunsten.nu

Eli Benvenistes skulpturer handler om mennesket. I sit arbejde med leret, udforsker hun kroppens fysiske fremtræden og stopper ikke, før hun rammer den præcise form. Kunsten.nu har besøgt Benveniste i hendes hjem og atelier i Norditalien.