Katalogtekster

 
14 September 2013

Noter fra en udstilling Af Birgitta Trotzig

I Mindets lys. Kunstens billedforråd: Det vældige mindearkiv over, som Eli. Skriver, ”menneskets åndelige fingeraftryk”.
 
Disse billeder, kunstvær [...]

 
14 September 2013

Åbningstale af Herbert Pundik

Åbningstale af Herbert Pundik
Jeg vil gerne sige tak for opfordringen til at sige et par ord i forbindelse med denne udstilling.
Jeg sagde tak for nogle måned [...]

 
14 September 2007

Det Evige Nu, Peter Poulsen, 2007

“Motivet udvider sig ud over det umiddelbart synlige på grund af vor viden om dets indre.” Klee
Nogle af Eli Benvenistes værker virker, som om de er b [...]

 
14 September 2007

Eroticism, digt af Peter Poulsen

Eroticism
If something had invented eroticism
it must have been loneliness.
The universe was feeling lonely
and attacked
a sexy planet.
I’m sitting here at th [...]

 
4 April 2001

Jytte Rex

4 april 2001 ved overrækkelsen af Anne Marie Telmanyi legatet
”Lyset i rummet gør stemninger synlige, skulpturerne gør både mørket og skyggerne synlige, [...]

 
14 September 2000

Direktør Folke Kjems, Holstebro Kunstmuseum, 2000

Eli. Benveniste hører blandt de mest talentfulde yngre danske billedhuggere. I sine skulpturer udtrykker hun livets store temaer med en på samme tid manifeste [...]

 
14 September 1997

Stoffets Tøven, af Jens Christian Grøndahl 1997

Som Bekendt fortæller man om Gud, at han formede det første menneske af ler, med andre ord af jordens eget materiale. Han kunne selvfølgelig også lave valgt [...]