Mønster, den anonyme hukommelse

 14 August 2005

For to år siden så jeg en romersk mosaik i Merida i Spanien som fascinerede mig fordi jeg ikke kunne løse det system den tilsyneladende så ud til at indeholde. Det tog mig en stor del af sommeren at finde ud af, at den opførte sig som en fraktal, der voksede fra midten ud til alle sider.

Denne mærkelige mosaik afstedkom, at jeg begyndte at male mine skulpturer, og male dem med mønstre.

Senere ringede jeg til væveren Trine Ellitsgaard, der gennem et helt liv har beskæftiget sig med mønstre, vi har kendt hinanden i mange år og gennem de sidste talt om at lave en udstilling sammen. Da vi begge er bosiddende i udlandet – Trine i Mexico og jeg i Portugal, har vi mange fælles erfaringer. Men på baggrund af sommerens udskejelser, synes det oplagt at gøre det nu og derfor mødtes vi senere på året i København og talte om hvad et mønster egentlig er:

Trine: Jeg ser mønstre overalt - i naturen, revner i sten, planter, huden på dyr, sommerfugle og insekter har fantastiske mønstre, vinden der laver tegn i sandet, sne krystaller - der er også mønstre der ikke er figurative som livsmønstre, musik etc.
Et mønster er en sammenhæng og en gentagelse af en figur eller bevægelse.
Det er det man som menneske kan opdage og derefter overføre til et andet materiale.
Selve den tekniske proces i vævningen appellere til at gentage et mønster.

 

Eli. : Det interessante ved mønstre for mig er deres abstrakte sprog – som skrifttegn har de gennem alle tider været menneskehedens anonyme hukommelse. Uanset hvor i verden de er skabt, kan de til alle tider aflæses af alle. Repetitioner, arabesker, systemer eller mangel på samme – hvordan de end ser ud kan vi se hvilken kultur der har skabt dem og følge deres udvikling gennem tiden.

 

Du kan se Zapotekernes spor i Oaxaca befolkningens tørklæder og kurve og i de prespaniske ruiner og selv hente inspiration til dine egne tæpper, billede og skulpturer. Jeg selv har denne sommer set Maurernes ”azulejos”, som betyder små farvede sten, i Sevilla og i den Portugiske by Tomar fundet Manuelinske sømandsknuder, hugget ud i sten i på klosterets mure – knuder som nu går igen i nogle af de skulpturer jeg udstiller hos Veggerby.

 

Trine: Ligesom du hentyder til i bygningskunsten er mønstre brugt som ornamentation til at færdiggøre en mur eller indramme eller understrege en del af bygningsværket.
En arbejdsrytme er vel også et mønster, noget jeg desværre mangler.
Måske er det fundamentalt for mennesket at bruge mønstre på en eller anden måde, det kan være beroligende eller forklarende at gentage et mønster, om det så er at væve et fint tæppe eller drikke 5 bajere dagligt.
De store figurer jeg har lavet i opvaskesvampe er mere en forsimpling af en velkendt figur, som kæden der har association til en halskæde eller ankerkæde men får ved brug af et helt andet materiale en overraskende virkning.

 

På dansk har ordet mønster mange betydninger. På spansk er der et nyt ord for hvert af alle de hentydninger vi har arbejdet med. Derfor bliver mønstre et meget vidt begreb på dansk. 

Trine Ellitsgaard og Eli. Benveniste