Ingen skygger uden lys, 2007

Fortælling om arbejdet med relieffet ‘Ingen skygger uden lys’ til Panum Instituttet i 2007.