Torben Weirup, 2012

Eli Benveniste (født 1961) er en af de kunstnere, der pludselig dukker op i landskabet, og tager det i besiddelse med stor selvfølgelighed. Ved debuten på Veksølund i 1988 var hun der blot, uden at nogen huskede spæde begyndelser i små kældergallerier. Og siden har hun foldet et værk ud, der både fungerer i bredden og i dybden. Hver gang synes det at være et nyt greb. Og ikke kun i form af en overraskende besvarelse af en opgave, hun er blevet sat over for. Men også de spørgsmål hun stiller sig selv. Om skulpturens væsen. Om materialernes karakter. Om mulighed for at trække på en lang skulpturtradition og stadig formulere noget nyt om menneskekroppen og forholdet til rum i vor tid.

 

Eli Benveniste (born 1961) is one of the artists who suddenly appears in the landscape and takes possession of it with great obviousness. When she made her debut at Veksølund in 1988, she was simply there, without anyone remembering early beginnings in small basement galleries. And since then, she has unfolded a work that works both in breadth and in depth. Each time, it seems to be a new grip. And not just in the form of a surprising answer to a task she has been faced with. But also the questions she asks herself. About the essence of sculpture. About the nature of the materials. About the opportunity to draw on a long sculptural tradition and still formulate something new about the human body and the relationship to space in our time.