Torsdag 7 marts til fredag 15 marts 2019

9. Workshop med Eli Benveniste på Bornholms Kunstmuseum

Temaet denne gang er frygtløshed - den naturlige frygtløshed vi har med os, når vi bygger noget nyt op i ler, som endnu ikke er blevet til noget bestemt og som vi derfor heller ikke kan være kede af at miste. Det er en frygtløshed, som vi måske ikke engang er særlig bevidste om, af den slags som børn har i fuldt mål, når de tegner og modellerer. 

Det er frygtløsheden som jeg vil dyrke på workshoppen i år. Gennem øvelser vil jeg gøre jer opmærksomme på denne fine, ideelle tilstand, for at i kan bevare dette momentum så længe som muligt ind i skulpturen – forhåbentlig helt til det sidste, hvor det er tid at give slip.

Den hensigtserklæring der ligger i vores hænder på dette tidlige tidspunkt, bringer en stor friskhed med sig i modelleringen, vi får noget fra hånden i en fart, hvilket klæder ler rigtig godt, men faktisk også mange andre materialer. 

Men hvordan kan vi bevare dette mod?

I begyndelsen arbejder alle flittige og glade henimod det skønne uvisse i det fjerne, måske skuer vi endda så langt frem, at vi end ikke når at få øje på det, der faktisk er godt allerede, før det er for sent og øjeblikket passeret. 

Hvad er det der sker med os på dette "andet stadie", når automatpiloten så nemt slår til og fører hånden for os? Den glatter alle smukke tilfældigheder, retter og erstatter det der er friskt og levende med forklaringer og postulater. Er det fordi vi forfølger vores indre vision for troligt, eller er det måske fordi vi ikke ser den tydeligt nok? Eller er det vores mod som falmer undervejs når skulpturen ikke arter sig som vi havde håbet?

Et er sikkert, alle vores handlinger, mod som tøven, er øjeblikkeligt synlige i leret.

Det autentiske, eller den ægthed der ligger i de første intentioner har stor betydning og er vi i stand til at holde bevidstheden åben længere inde i processen, er meget vundet. Men det er bestemt ikke nemt, når vi samtidig bestræber os på at yde vores bedste og få skulpturen til at ligne noget. Det var det som Michelangelo så i sin Pietá Rodanini, skønheden i det ufærdige, før formen lukkede sig om een løsning. - Hans pieta står åben - som livet selv, de gode, som de dårlige beslutninger har han undladt at slette. Vi kan følge de mange veje at gå, når han, som den gamle billedhugger han var blevet, erkender at der er flere end en sandhed. 

Når det er sagt er det hverken børnearbejder eller nødvendigvis skitser jeg vil opfordre jer til at sigte imod, jeres arbejder må gerne ringe færdige ud over skitsestadiet, men nogle øvelser i starten kan opøve denne tilstanden af mod og overblik fra start til slut.

Jeg glæder mig til at se jer.

KH Eli

 

Billedet af Diego Velasquez viser to hestehoveder...  et tidligere valg kan synes bag det endelige hestehoved. Hendes kåbe er malet af en assistent

Queen Elisabeth of France on Horseback.  Ca. 1635. Oil on canvas.

”One is undoubtedly Velázquez, who painted the animal´s head and chest, as well as his harness, clearly demonstrating his capacity to efficiently and naturally convey their appearance with a striking economy of means. Those skills are particularly clear when compared to the rendering of the queen´s clothing.”

Læs mere her:  https://www.museodelprado. tekst

 

Praktisk information:
 
Vi starter undervisningen hver dag efter frokost kl. 12.30 og kan arbejde videre indtil 16.45, torsdag, fredag, lørdag og søndag, hvor museet lukker kl. 17.00. Men I skal være velkomne til at komme tidligere på de dage museet åbner kl. 10.00. Som i de andre år underviser jeg først efter kl. 12.30, men vil som regel også være tilstede i formiddagstimerne.
 
Museets øvrige gæster er i åbningstiden velkomne til at komme ned og se på
workshopdeltagernes arbejde!
 
Tilmelding til: elibenveniste@gmail.com - Mobil: 3112 0180 
Pris: 3000 Kr. - Ler vil være tilgængeligt, men er ikke inkluderet i kursusprisen.
Depositum på 1000,- betales ved bekræftelse af tilmelding til kontonummer: Reg. 3121
Kontonummer 4170 803620 eller med Mobilepay på 31120180
 
Ansøgning om værelse på Svanekegården er mulig så længe der er frie pladser.

Læs artikel i Bornholm Tidende marts 2019 om Workshoppen

Workshop i Pietrasanta 2018 - SKILLS

A workshop in Pietrasanta, the town of sculpture also known as Versilias piccolo Atene, so conveniently located between the Mediterranean Sea and The Alpine Alps.

From Monday 15th – Wednesday 24th October 2019.

If interested to learn about future workshops, please contact me on: elibenveniste@gmail.com.


Best wishes

Eli Benveniste

The Workshop will give you the possibility to work in my studio in Viale Apua 13, which is located 10 min. walk from central Pietrasanta, but at the same time it will be an introduction to the many crafts, which the town is so known for, in this case especially the bronze foundries and the stone carving studios. 

The Workshop is about skills and will deal with the technical and practical solutions of sculpture at a professional level. Therefore, I will suggest that the sculptures you make are thought of as models that later can be transferred into stone or bronze.

But how does a model really look, and when is a model suited to be transferred into bronze and how do you get monumentality in a sculpture that is meant to be cut into stone. – In the studio you can pursue an idea and maybe work on the same sculpture several times to clarify your idea.

You can work in clay, but you will also have the possibility to work in small blocks of plaster if you intend to transform your model into blocks of stone later on.

In the morning we model in the studio, while the afternoon will be used to visit the bronze foundries and marble workshops. We will follow the process where Benjo, Jørgens assistant, makes a silicone form - from beginning to end, as you will see the process of a sculpture from its state in wax until it is cast in bronze.

The workshop will also provide an insight into how a model can be enlarged in size in clay, as professional stone carvers will show you how to enlarge a sculpture from a model.

We also make a trip to Carraras marble quarry, where marble since Roman times has been taken from these mountains and carved into some of the world's finest masterpieces in one of the many workshops below.

Sculpture has for centuries been the foundation of the economy and fame of the area. Many international artists have made their way through Pietrasanta, which you will also see at Museo dei Bozzetti, Pietrasanta's sketch museum.

Practical information:

The workshop lasts for 9 days from Monday 15th - Wednesday 24th October. But if you want to stay longer it is of course also an opportunity, by then you will know the area and know your way around.

The course is intended for ceramists or sculptors who have previously worked with clay, or to artists in other media who are interested in sculpture.

In terms of housing there is the option to stay at CAV for 35€ a person if rooms are available at CAV we will also have the possibility to use their lecture room …. Valentina?

There is a kitchen in my studio where we can have lunch if you do not want to take a panino at one of the city's many good eateries. 

Workshop på Bornholm 2018

Billedhuggeren Eli Benvenistes workshop foregår på Bornholm Kunstmuseum, hvor hun underviser i modellering af massive skulpturer. Workshoppen vil beskæftige sig både med formgivning og især tekniske løsninger i modelleringen

Kontakt os for at høre om kommende workshops.

elibenveniste@gmail.com - Mobil: +45 3112 0180 

 

8. Workshop med Eli Benveniste

Workshop 2018 – Udtryk i leret

Bornholms Kunstmuseum

fra lørdag 7. til og med søndag 15. april

 

Når vi modellerer en krop – hvad enten det er en menneskekrop eller et dyr, kan vi vælge at modellere efter model eller efter vores egen forestilling.

Vi kan sigte efter at det vi laver skal være så naturalistisk som muligt og gå op i proportioner og anatomi. Det tager lang tid at mestre, men er et medrivende studie i sig selv. Men vi kan også vælge at gribe det an fra en hel anden vinkel og sigte efter at det vi laver skal have et bestemt udtryk.

Det kan være en tilstand eller et begreb som har betydning for os, som vi kan genkende i os selv. Det kan være begreber som kærlighed, indre ro, omsorg og mod, glæde, venskab og humor eller på den mørke skala: Galskab, jalousi, melankoli, ignorance, institutionens stramme rammer, fortvivlelse og frustration eller hvad med allegorierne de syv dyder i forhold til de syv dødssynder, eller udtrykke karakteren i et menneske.

Men det kan også være et helt abstrakt udtryk, som ikke tager afsæt i en organisk form, men nærmere er en arkitektonisk konstruktion eller landskab - et objekt der arbejder med sit omgivende rum, en skulptur der udtrykker et metafysisk rum, en meditativ tilstand hvor bevægelse og balance driver værket.

Det kan være ekspressivt, som det kan være et stille udtryk, men det er mit bud, at det gerne må give noget fra sig og ikke være ”privat” - at det vi laver skal kunne genkendes i os alle. – Det er lige så nemt som det er svært, men kræver at man tager springet…

Hvordan anvender vi leret bedst til at udtrykke en given tilstand? Der er mange måder at gøre det på, men at efterligne er ikke en af dem – det er skal ”være”. Hvis udtrykket virker tilstrækkeligt overbevisende er det ikke rigtigheden af en arms nøjagtige længde og brede der betyder noget længere - den kan blot angives som en størrelse. Det er intentionen der bliver aflæst af den andens blik og et overbevisende udtryk er en genvej til forståelse. Til det skal vi bruge vores intuition og forestillingsevne.

I forløbet vil forskellige øvelser forekomme, der har til hensigt at åbne vores øjne – for hvad er det egentlig vi ser? Selv om enhver ser med sin erfaring, kan vi alligevel forsøge at blive bredere i blikket og gå ned i de fine detaljer og udvide vores blik her.

Og for at forstå hvilke parametre vi bruger når vi bedømmer et objekt, skal vi øve os i at beskrive det vi ser med et kritisk og analyserende blik på forskellige genstande.

Vi skal arbejde med forskellige måder at modellere på: få leret til at være blot ler – få leret til at udtrykke forskellige stofligheder og som sagt få leret til at udtrykke en sindstilstand.

Det er en bold jeg kaster i luften. Men det er op til enhver at følge kursets tema eller ej. Er du selv på sporet af noget interessant og har du blot brug for teknisk vejledning er det den hjælp du får.

Som tidligere, er teknik og metode en del af kursets omdrejningspunkt. Jeg underviser i hvordan man kan bygge en massiv ler-skulptur op ved brug af både ydre støtter og en indre struktur, der fjernes før brændingen. Jeg vil demonstrere, hvordan man kan udhule skulpturen uden at skille den helt ad og hvordan man kan få den til at fungere som skulptur igen, hvis den skal brændes i flere dele. Herefter hvordan man kan formindske samlingerne så de kun kan anes når de, efter brænding, limes sammen med stenlim. 

Praktisk information:

Vi starter undervisningen hver dag efter frokost kl. 12.30 og kan arbejde videre indtil 16.45, torsdag, fredag, lørdag og søndag, hvor museet lukker kl. 17.00. Men I skal være velkomne til at komme tidligere på de dage museet åbner kl. 10.00. Som i de andre år underviser jeg først efter kl. 12.30, men vil som regel også være tilstede i formiddagstimerne.

Museets øvrige gæster er i åbningstiden velkomne til at komme ned og se på workshopdeltagernes arbejde.

Kurset er tilsigtet keramikere eller billedhuggere som tidligere har beskæftiget sig med ler, eller til kunstnere som er interesseret i skulptur, og som gerne vil lære lerets muligheder bedre at kende.

 

Tilmelding til: elibenveniste@gmail.com - Mobil: 3112 0180  

Pris: 3000 Kr. - Ler vil være tilgængeligt, men er ikke inkluderet i kursusprisen.

Depositum på 1000,- betales ved bekræftelse af tilmelding til kontonummer: Reg. 3121 Kontonummer 4170 803620 eller med Mobilepay på 31120180

Ansøgning om værelse på Svanekegården er mulig så længe der er frie pladser.

 

Ismer – Eksempler på forskellige måder at udtrykke sig på.

Nok kan temaerne, som mennesket gennem tiderne har sat ord og billede på være de samme – for vores forståelsen af os selv i verden er vores emne. Men måden at udtrykke det på ændre sig fra generation til generation og selv om det kan forekomme en kunstner at alt er gjort og sagt er har vores tid også sin isme.

Det er fornemmelsen af at lave det der mangler – det der endnu ikke er udtrykt på lige netop den facon – måske er det eneste sagliggørende forskellige farvede firkanter og streger, eller at vende damer i blå maling – kun bruge skrammel eller at være så nøjagtig som overhovedet som muligt eller at lave kunst til en gud - hvad det nu måtte være, der er i virkeligheden ingen grænser og enhver kan gøre som hen finder bedst. Vi opfinder os selv.

Realisme: Inden for malerkunsten kan der skelnes mellem to hovedbetydninger af ordet. I den ene er det en tidløs almenbetegnelse for kunstnerisk virkelighedsskildring uden forskønnende bearbejdelse, i den anden dækker ordet en bestemt retning inden for 1800-tallets europæiske malerkunst, realismen. I modsætning til naturalisme, der betegner en stræben mod objektiv gengivelse af synsindtryk, rummer en realistisk fremstilling altid et vist element af holdningsbetonet fortolkning og en stræben mod at fremhæve netop de træk, der anses for særlig kendetegnende for den sande virkelighed. Den vil ofte omfatte ubehagelige eller uskønne træk, der vidner om tilværelsens skyggesider, sociale misforhold, kropsligt forfald m.m. Eksempelvis indgår der et sådant indslag af tidløs realisme i barokmaleren Caravaggios bibelske billeder, hvor der optræder mennesker med åreknuder på benene, snavsede fødder med sorte negle osv.

Dadaisme det var karakteristisk for dadaisterne, at de anvendte tilfældighedsprincipper i skabelsesprocessen.

Konkretisme: konkret kunst som en eksakt geometriserende formgivning, der "udelukkende frembringes af bevidstheden". Konkret kunst giver sig udtryk i en konstruktiv formopbygning af linjer og farver uden naturinspirerede elementer eller andre abstraherende impulser fra den ydre virkelighed.

Ekspressionisme: De ekspressionistiske malere lagde vægt på at skildre deres aktuelle sindstilstand anskueliggjort ved dens prægning af billedets motiv eller emne.

Fælles for ekspressionistiske kunstnere var ønsket om at erstatte naturalismens objektive fastholdelse af sanseindtryk med det diametralt modsatte: En subjektiv udtrykskunst, der alene skulle spejle det skabende individs indre realiteter, herunder de forvandlinger, sansebilledet af den ydre virkelighed gennemgik som led i kunstnerens mentale univers.

Surrealisme: "Ren psykisk automatisme, hvorved man sætter sig for mundtligt, skriftligt eller på enhver anden måde at udtrykke tankens virkelige funktion, tankens diktat, uden nogen kontrol fra fornuftens side og uden for enhver æstetisk eller moralsk interesse.

Spontanisme: spontanisme, kunstretninger, der anvender en spontan, ekspressiv udtryksform, bl.a. abstrakt ekspressionismeaction paintinginformel kunst og tachisme.

Symbolisme: Et symbolistisk kunstværk er ikke rationelt meddelsomt, men musikalsk suggererende, og skabelsen af et sådant værk indebærer, at konventionel realisme og logisk ræsonnerende kommunikation nedtones, idet der i stedet lægges vægt på sindsligt kompleks ekspressivitet og abstrakt formskønhed.

Kubisme: Motivet blev opløst i talrige småfragmenter, som viste dele af det set fra forskellige synsvinkler; det medførte den nyskabelse, at tidsdimensionen blev indført i maleriet. Det perspektiviske rum fremtrådte nu helt opløst i en fladebetonende billedstruktur, hvis moderate rumlighed alene byggede på motivfragmenternes gensidige overlapninger og farvernes indbyrdes kontrastvirkninger.

 

Nedenstående allegorier har jeg kun taget med til inspiration – mange kunstnere har gennem tiden udtrykt disse fælles kulturhistoriske fortællinger på forskelligvis.

Allegori, der afbilder menneskehjertet og de syv dødssynder, repræsenteret med hver sit dyr: Tudse = griskhed; slange = misundelse; løve = vrede; snegl = dovenskab; gris = fråsen; ged = sanselighed; påfugl = hovmod.

Kyskhed - Castitas (renhed) Omfatter moralsk opførelse og at opnå renhed både fysisk og psykisk. I forhold til: Lyst – Luxuria: Utugt er et forældet udtryk for seksuel samkvem uden for ægteskabet.

Udholdenhed - Temperare (selvkontrol) Man bør være udholdende og afholdende.

Frådseri - Gula:Betyder at man spiser mere end hvad der behøves for at overleve.

Barmhjertighed - Liberalitas (vilje, generøsitet) Villig til at give fra sig i tanke og handling.

Griskhed – Avaritia er den last, man lider af, når man er grådig og ikke kan få nok. 

Indsatsvilje - Industria (etik, moral) Være vågen, fysisk aktiv, have vilje til at arbejde.

Ladhed – Acedia: Dovenskab vil sige ikke at ville anstrenge sig og arbejde, men være træt og doven. 

Tålmodighed/Tilgivelse - Patentia (fred) Evnen til at tilgive og løse konflikter fredfyldt.

Vrede – Ira: Vrede er en følelsesmæssig tilstand, som kan variere fra mindre irritation til intens vrede. 

Velvilje – Humanitas (godhed):Medlidenhed og venskab og sympati uden fordomme.

Misundelse – Invidia: er en følelse, et ønske om at have en andens egenskaber, status, evner, anseelse eller ejendele.

Ydmyghed - Humilitas (beskedenhed): Beskeden opførsel, uselviskhed og at være respektfuld. Giv anerkendelse til andre i stedet for at ophøje sig selv.

Hovmod Superbia: Hovmod indebærer en alt for høj vurdering af en selv og en stor selvhævdelse.

Grænsen mellem det positivt ladede begreb højt selvværd og hovmod kan virke flydende.

tirsdag 21 til og med onsdag 29 marts 2017

7. Workshop med Eli Benveniste på Bornholms Kunstmuseum

Modellering af massive skulpturer

Hvad er bedre for den udøvende kunstner end at befinde sig midt i et flow - den mentale tilstand, hvor man er helt væk og opslugt af modelleringen. Hånden følger blindt instinktet og skulpturen udvikler sig foran øjnene af én. Det er helt ens egen verden og samtidig en verden vi har til fælles med alle andre, hvor vi taler samme sprog, men med hver vores håndskrift. Denne idealtilstand kan være svær at nå hen til – alle mulige former for forhindringer kan dukke op – om det er tekniske vanskeligheder, et oppustet ego eller slet og ret manglende kontinuitet. En anden forhindring kan være motivet eller den gode idé som undsiger sig – den vidunderlige ide, der som chokeren i en bil, kan sætte os i gang.

De som ønsker at komme op i størrelse, vil få den nødvendige tekniske vejledning, og det er fuldstændig op til den enkelte at gå efter jeres egne ideer, som jeg efter ønske vil støtte op omkring. Men i de første dage vil jeg give jer en række konkrete øvelser, af provokerende karakter, som ikke alene kan få jer i bevægelse, men også skubbe jer lidt ud af balance, så i får afstand til det sted hver især befinder sig. Derfor kommer i til at modellerer med bind for øjnene, skære jeres figurer over på kryds og tværs for dernæst at sætte dem forskudt sammen igen. - I kommer til modellere videre på hinandens ting, for at give dét betydning i har mellem hænderne, og mindre plads til egoet. I skal improvisere og modellerer efter model. Øvelserne er korte og hurtige og er ment til at træne evnen til at stole på jeres intuition, det er trods alt det det der gør forskellen.

I de sidste år har jeg valgt at formulere et tema, - som det står enhver frit at følge eller ej. Temaet i år vil sætte spørgsmålstegn ved motivets betydning for at vise, at et hvilket som helst motiv i virkeligheden kan bruges, når vi indser at det er måden vi modellerer der er det afgørende. Derfor behøver vi heller ikke at vente på inspirationen eller et gyldigt motiv, men kan tage et hvilken som helst og arbejde med selve sproget og finde ud af hvordan vi kan gribe det an.

Det er den enkeltes håndskrift vi skal se på og for at gøre det hele meget nemmere har jeg valgt motivet på forhånd, som er en siddende figur, et motiv der er blevet brugt tusindvis af gange.

Det kan være en Buddha – eller en Jomfru Maria, der ligesom den ægyptiske Isis sidder med Horusbarnet på skødet. Det kan også være Bacons skrigende pave, et motiv som han malede efter Diego Velazquez’s Pave Innocente X fra 1650. Djune Hansons naturtro efterladte menneskeskikkelser eller en helt abstrakt Giacometti.

Nedenfor kan i se en række eksempler på siddende figurer der kan være jer til inspiration.

Jeg vil glæde mig til at se jer til marts.

Venlig hilsen Eli Benveniste

 

Praktisk information:

Vi starter undervisningen hver dag efter frokost kl. 12.30 og kan arbejde videre indtil 16.45, torsdag, fredag, lørdag og søndag, hvor museet lukker kl. 17.00. Mandag til onsdag slutter vi 15.45

I er velkomne til at arbejde fra kl. 10.00 alle dagene.

Som i de andre år underviser jeg først efter kl. 12.30, men vil som regel være tilstede i formiddagstimerne.

Museets øvrige gæster er i åbningstiden velkomne til at komme ned og se på workshopdeltagernes arbejde!

Kurset er tilsigtet keramikere eller billedhuggere som tidligere har beskæftiget sig med ler, eller til kunstnere som er interesseret i skulptur, og som gerne vil lære lerets muligheder bedre at kende.

Tilmelding til : elibenveniste@gmail.com - Tlf. 3112 0180  

Pris: 3000 Kr. - Ler vil være tilgængeligt, men er ikke inkluderet i kursusprisen.

Depositum på 1000,- betales ved bekræftelse af tilmelding til kontonummer: Reg. 3121 Kontonummer 4170 803620

Ansøgning om værelse på Svanekegården er mulig så længe der er frie pladser.

1 - 9. marts 2016

6. Workshop med Eli Benveniste på Bornholms Kunstmuseum

Det gode samarbejdet mellem Bornholms Kunstmuseum og Eli Benveniste fortsætter! Den årlige intensive workshop ligger i begyndelsen af marts fra den 1- 9.

Kurset er tilsigtet keramikere eller billedhuggere som tidligere har beskæftiget sig med ler, eller til kunstnere som er interesseret i skulptur, og som gerne vil lære lerets muligheder bedre at kende.

Som tidligere er det især teknik og metode kurset drejer sig om. Jeg underviser i modellering af massive skulpturer og viser hvordan man kan bygge en massiv ler skulptur op ved brug af både ydre støtter og en indre struktur, der siden fjernes før brændingen. Jeg vil også demonstrere hvordan man kan udhule skulpturen uden at skille den helt ad, og hvordan man kan få den til at fungerer som skulptur igen, hvis den skal brændes i flere dele. Jeg viser hvordan man kan formindske samlingerne, så de kun kan anes når de, efter brænding, limes sammen med stenlim. 

De første år drejede workshoppen sig mest om den tekniske behandling af leret og skulpturen, men de sidste to år har jeg tilføjet nogle konkrete øvelser, eller et tema som hver enkelt kan følge hvis de har lyst - men det er fuldstændig op til den enkelte at gå efter deres egne ideer, som jeg efter ønske vil støtte op omkring.

Således var temaet i 2014 at modellere et abstrakt -og et figurativt hoved og undersøge forskellige modellerings udtryk og arbejde med proportioner. Sidste år beskæftigede vi os mere konkret med bevægelse og undersøgte hvad form er for en størrelse.

I år vil det være forskellige tidsepoker der er afsættet, man kan tage udgangspunkt i en bestemt tids udtryk og forsøge at forstå hvorfor en barok skulptur så ud som den gjorde, en gotisk, en kubistisk, eller om man vil, undersøge hvordan og hvorfor skulptur ser ud som den gør i dag. 

Museets øvrige gæster er i åbningstiden velkomne til at komme ned og se på workshopdeltagernes arbejde!

Tilmelding til : elibenveniste@gmail.com - Tlf. 3112 0180  

Pris: 3000.Kr. - Ler ikke inkluderet i kursusprisen.

Depositum på 1000,- betales ved bekræftelse af tilmelding til kontonummer: Reg. 3121 Kontonummer 4170 803620

Ansøgning om værelse på Svanekegården er mulig så længe der er frie pladser.

Onsdag den 11. marts - torsdag den 19 marts 2015

5. Workshop med Eli Benveniste på Bornholms Kunstmuseum

Workshoppen 2015 vil i år beskæftige sig med rum og bevægelse.

Kurset er tilsigtet keramikere eller billedhuggere som tidligere har beskæftiget sig med ler, eller til kunstnere som er interesseret i skulptur, og som gerne vil lære lerets muligheder bedre at kende.

Det gode samarbejdet med Bornholms Kunstmuseum fortsætter, men vil i år blive udvidet yderligere idet kunstmuseets aktuelle udstilling ”På Græsk” - Billedhuggere og antikken fra 1898-1962, giver os muligheder for at se på forskellige tiders formsprog og hvordan rum og bevægelse er blevet anvendt gennem tiden.

Vedhæftet er en mere detaljeret beskrivelse af workshoppens tema.

Workshoppen er baseret på tekniske løsninger, blandt andet hvordan man kan bygge en massiv ler-skulptur op, ved brug af  både ydre støtter af træpinde eller lign. og en indre struktur, der siden kan fjernes før brænding. Det vil også blive demonstreret, hvordan man kan udhule en skulptur uden at skille den helt ad.

Også forskellige overflade teknikker vil blive gennemgået, hvordan man kan få en skulptur, til at fungerer som skulptur igen, hvis den er brændt i flere dele. Vise hvordan man kan formindske samlingerne, så de kun anes når de limes sammen med stenlim. Herefter forskellige forslag til efterbehandling af brændte skulpturer uden brug af glasurer.

Undervejs kan der også blive givet feed back på de enkelte deltagers værker

Et godt stentøjsler vil blive indkøbt hos Cerama på forhånd således at hver deltager kan få 100 kilo ler stillet til rådighed på kursets første dag. De pakker ler man ikke bruger kan leveres tilbage igen ved kursets afslutning til samme pris, som er Ceramas+fragt. Man kan også medbringe sit eget ler.

Tilmelding til elibenveniste@gmail.com - Tlf. 3112 0180  eller

til Bornholms Kunstmuseum på mail: post@bornholms-kunstmuseum.dk

Pris: 3000.Kr. - Ler ikke inkluderet i kursusprisen.

Depositum på 1000,- betales ved bekræftelse af tilmelding til kontonummer: Reg. 3121 Kontonummer 4170 803620

Ansøgning om værelse på Svanekegården er mulig så længe der er frie pladser.

25. februar – 6. marts 2014

4. Workshop med Eli Benveniste på Bornholms Kunstmuseum

Modellering af massive skulpturer

Billedhuggeren Eli Benveniste kommer til Bornholm og underviser i modellering af massive skulpturer. Workshoppen vil beskæftige sig bådemed formgivning og især tekniske løsninger i modelleringen: Hvordan kan man bygge en massiv lerskulptur op ved brug af både ydre støtter og en indre struktur, der siden kan fjernes før brænding.

Under forløbet vil Eli Benveniste tale om lerets struktur og forskellige overfladebehandlinger, tale om bevægelse og rumlighed i skulpturen. Hun vil komme ind på lerets timing, hvordan man kan arbejde med lerets egen styrke, i forhold til hvornår det sætter sig, tale om hvordan vandet i leret diffunderer og hvordan man bedst kan regulere tørringen.

Eli vil fortælle og demonstrere, hvordan man kan udhule en skulptur uden at skille den helt ad, vise hvordan man på store emner kan bygge en indre struktur af ler inde i skulpturen, der styrker den i tørringen og under brændingen, så den ikke brænder skævt.

Til sidst vil det blive vist, hvordan man kan få en skulptur, til at fungerer som skulptur igen, hvis den er brændt i flere dele. Vise hvordan man kan formindske samlingerne, så de kun kan anes når de limes sammen med stenlim. Herefter forskellige forslag til efterbehandling af brændte skulpturer uden brug af glasurer.

Tilmelding til Pernille Stougaard på mobil: 22 37 68 79 eller mail: nillestougaard@hotmail.com eller til elibenveniste@gmail.com

Pris: 2800. Kr.

I Benvenistes skulpturer, relieffer og tegnearbejder er menneskekroppen omdrejningspunktet. Det er interessen for menneskets historie, som er udgangspunktet i billedhuggerens arbejde med kroppen. Stærk inspireret af kunstens historien og, hvordan mennesket skildres, tager Benvenistes skulpturer afsæt i antikkens formsprog men tilfører imidlertid den klassiske skulptur nye dimensioner, ved at modellere tid ind i bevægelsen.